top of page
hat.min_.png

Het detectivebureau AM-Investigations is door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken erkend onder vergunningsnummer 14.1781.06.

 

Dit lidmaatschap en de samenwerking met verschillende organisaties stelt AM-Investigations in staat wereldwijd te opereren.    

 

De vestiging van AM-Investigations in Limburg ligt op slechts 10 minuten afstand van Hasselt en Genk.

 

Wij werken in overeenstemming met de wettelijke normen en respecteren te allen tijde de wettelijke en ethische codes zoals bepaald door de wet voor privé-detectives, het Belgisch Strafrecht, het E.V.R.M. (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en de loyaliteits- en vertrouwelijkheidsplicht.  

 

Aan het einde van het onderzoek bezorgen wij elke cliënt een volledig gedetailleerd verslag met vermelding van de geleverde diensten en het veiligstellen van bewijsmateriaal voor gebruik in de rechtbank, samen met een exacte berekening van de gemaakte kosten, salarissen en lonen.

WebLogo Big LEEG.PNG

PRIVE DETECTIVE LIMBURG

 EERSTE ADVIES ALTIJD GRATIS !
Hasselt - Leuven - Antwerpen - Brussel - Gent - Brugge

Detective Hasselt (2).jpg

FOD Binnenlandse Zaken 14.1781.06

IBZ.png
bottom of page