top of page
Contract Paper Signing

Operationele Procedures

De eerste bijeenkomst begint met een vrijblijvend en gratis voorbespreking.  De plaats van ontmoeting kan worden besproken en kan op neutraal terrein worden georganiseerd, indien de cliënt dit wenst.

 

In dit gesprek heeft u de kans om al uw wensen uit te leggen.  

 

Na het gesprek zullen wij u informeren over de mogelijkheden.  

 

Indien U beslist met ons in zee te gaan, maken wij een schriftelijke overeenkomst op overeenkomstig de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.  Deze overeenkomst zal de geschatte duur, het begin van het onderzoek, de kosten en een gedetailleerde beschrijving van de opdracht van de cliënt bevatten. 

 

Tijdens het onderzoek houden wij u of een door u vooraf aangewezen persoon te allen tijde op de hoogte en verstrekken wij de nodige bewijsstukken.  

 

U kunt tijdens het onderzoek altijd contact met ons opnemen, als u vragen heeft of als u uw bestelling wilt corrigeren, aanpassen of wijzigen.  

 

Alle wettelijke en technische middelen zullen worden aangewend om uw zaak tot een goed einde te brengen. 

 

Wij gebruiken de modernste technieken en materialen voor onze onderzoeken.  

 

De wettelijke en deontologische codes zullen te allen tijde worden nageleefd, evenals de wet die het beroep van privédetective regelt, het Belgisch Strafrecht, het E.V.R.M. (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en de loyaliteits- en geheimhoudingsplicht.  

 

Aan het einde van het onderzoek bezorgen wij elke cliënt een volledig gedetailleerd verslag met vermelding van de geleverde diensten en het veiligstellen van bewijsmateriaal voor gebruik in de rechtbank, samen met een exacte berekening van de kosten, salarissen en lonen in overeenstemming met de wet.  

WebLogo Big LEEG.PNG

PRIVE DETECTIVE LIMBURG

 EERSTE ADVIES ALTIJD GRATIS !
Hasselt - Leuven - Antwerpen - Brussel - Gent - Brugge

Detective Hasselt (2).jpg

FOD Binnenlandse Zaken 14.1781.06

IBZ.png
bottom of page