Speelt de schuldvraag nog bij echtscheiding ?

JA

Lees hier  verder !!

FOD Binnenlandse Zaken 

14.1781.06

CNAPS- FRANCE :

CAR-075-2019-08-27-20140397012