FOD Binnenlandse Zaken 

14.1781.06

Bedrijven

 

     •  Absenteïsme

 

     •  Bedrijfsspionage

 

     •  Computerfraude

 

     •  Concurrentiebeding

 

     •  CV Onderzoek

 

     •  Diefstalonderzoek

 

     •  Fraudeonderzoek & misbruik

 

     •  Infiltratie in het bedrijf

 

     •  Merkfraude

 

     •  Moraliteitsonderzoek en eerbaarheid van sollicitanten

 

     •  Oneerlijk concurrentiebeding

 

     •  Opsporen van bedrijfsspionage •  Opsporen van verloren of gestolen voorwerpen

 

     •  Patrimoniumonderzoeken  •  Personeelscontrole & tijdsbesteding  Vertegenwoordigers

     

     •  Recuperatie van Leasingvoertuigen

     •  Schadeclaims

     •  Solvabiliteit •  Stalking,   afpersing,corruptie   •  Verzekeringsfraude  •  Ziekteverzuim

FOD Binnenlandse Zaken 

14.1781.06

CNAPS- FRANCE :

CAR-075-2019-08-27-20140397012