FOD Binnenlandse Zaken 

14.1781.06

Bedrijven

 

    •  Absenteïsme

 

    •  Bedrijfsspionage

 

    •  Computerfraude

 

    •  Concurrentiebeding

    •  CV Onderzoek

 

    •  Diefstalonderzoek

 

    •  Fraudeonderzoek & misbruik

 

    •  Infiltratie in het bedrijf

 

    •  Merkfraude

 

    •  Moraliteitsonderzoek en eerbaarheid van sollicitanten

 

    •  Oneerlijk concurrentiebeding

 

    •  Opsporen van bedrijfsspionage •  Opsporen van verloren of gestolen voorwerpen

 

    •  Patrimoniumonderzoeken  •  Personeelscontrole & tijdsbesteding  Vertegenwoordigers

     

    •  Recuperatie van Leasingvoertuigen

    •  Schadeclaims

    •  Solvabiliteit •  Stalking,   afpersing,corruptie   •  Verzekeringsfraude  •  Ziekteverzuim

IBZ.png

FOD Binnenlandse Zaken 

14.1781.06

CNAPS- FRANCE :

CAR-075-2019-08-27-20140397012