FOD Binnenlandse Zaken 

14.1781.06

Bedrijven

 

     •  Absenteïsme

 

     •  Bedrijfsspionage

 

     •  Computerfraude

 

     •  Concurrentiebeding

 

     •  CV Onderzoek

 

     •  Diefstalonderzoek

 

     •  Fraudeonderzoek & misbruik

 

     •  Infiltratie in het bedrijf

 

     •  Merkfraude

 

     •  Moraliteitsonderzoek en eerbaarheid van sollicitanten

 

     •  Oneerlijk concurrentiebeding

 

     •  Opsporen van bedrijfsspionage

 

     •  Opsporen van verloren of gestolen voorwerpen

 

     •  Patrimoniumonderzoeken

 

     •  Personeelscontrole & tijdsbesteding 

        Vertegenwoordigers

 

     •  Recuperatie van Leasingvoertuigen      

 

     •  Schadeclaims

 

     •  Solvabiliteit

 

     •  Stalking, afpersing, corruptie

 

     •  Verzekeringsfraude

 

     •  Ziekteverzuim